• Hai bài toán trắc địa cơ bản

  • Mô hình số độ cao DEM

  • Phần mềm Topo

  • Hệ tọa độ quốc gia HN-72

  • Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000

  • Thành lập lưới đường chuyền toàn đạc

  • Kiểm tra hằng số gương máy toàn đạc điện tử

  • Nguyên tắc chung về đo góc chính xác

Top
0985565789
GỌI NGAY