• Số hóa đường bình độ bán tự động

  • Ứng dụng của máy kinh vĩ trong trắc địa

  • Các phương pháp đo diện tích trên bản đồ địa hình

  • Phương pháp xây dựng mô hình số độ cao

  • Phương pháp biểu thị mô hình số độ cao

  • Cách sử dụng cell trong Microstation

  • Thiết kế kí hiệu dạng đường

  • Tạo bảng phân lớp đối tượng

Top
0888811666
GỌI NGAY