• Hướng dẫn nhập tọa độ VN2000 vào bản đồ trên điện thoại

  • Hướng dẫn nhập tọa độ VN2000 vào máy GPS cầm tay Garmin

  • Hiển thị ranh giới thửa đất vị trí tim trục công trình sơ bộ trên thực địa

  • Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Top
0985565789
GỌI NGAY