• Mở file Kmz/Kml trên Android

  • Máy thủy bình đo gì

  • Hướng dẫn nhập tọa độ VN2000 vào bản đồ trên điện thoại

  • Hướng dẫn nhập tọa độ VN2000 vào máy GPS cầm tay Garmin

  • Hiển thị ranh giới thửa đất vị trí tim trục công trình sơ bộ trên thực địa

  • Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • Gửi tim trục nhà bằng máy toàn đạc Sokkia

  • Đo đạc khảo sát địa hình bằng công nghệ RTK

Top