• Nhập tọa độ từ Excel vào Autocad

  • Những lệnh cơ bản trong Autocad dùng cho công trình

  • Hướng dẫn trút dữ liệu từ máy toàn đạc Geomax

  • Xử lý số liệu toạ độ trên phần mềm T-com

  • Cách thêm mô hình Geoid EGM2008 khi bình sai GPS bằng phần mềm Compass

  • Cài đặt mô hình geoid Egm2008 khi bình sai lưới GPS

  • Hướng dẫn bình sai GPS bằng phần mềm Compass

  • Chuyển bản vẽ lên Google Earth bằng phần mềm Global Mapper

Top
0985565789
GỌI NGAY