• Phân loại máy kinh vĩ

  • Chuyển đổi các giá trị tọa độ từ múi chiếu này sang múi chiếu khác

  • Ứng dụng của máy kinh vĩ trong trắc địa

  • Nắn bản đồ Vector

  • Các lệnh biên tập bản đồ của Microstation

  • Cách bố trí nhà xưởng bằng máy toàn đạc điện tử

  • Tạo hồ sơ kỹ thuật thửa đất bằng phần mềm Famis

  • Mặt cắt ngang có thiết kế lề gia cố trong Nova

Top
0888811666
GỌI NGAY