fbpx

Comment (04)

  1. Không biết quá trình đo vẽ hiện trạng sử dụng đất ở bên mình mất bao lâu để tôi có thể thu được hồ sơ kỹ thuật thửa đất

    • Cảm ơn bạn đã quan tâm. Bên mình cung cấp dịch vụ đo vẽ hiện trạng sử dụng đất, từ 1-2 ngày là bạn có thể thu được hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

  2. Khi ra bản vẽ này có xác nhận của quận không?

    • Dạ bên em có dấu chứng nhận của công ty có chức danh đo đạc ạ, lên về pháp lý thì anh không cần phải lo ạ

Be first to comment

Your name

Your email Website

Your message

Top