fbpx

Comment (01)

  1. bản đồ mà chú giải: núi cao, sơn nguyên, cao nguyên, đồng bằng, thềm phù sa, ô trũng, vùng ngâp mặn, các dãy núi chính thì nội dung địa hình là gì ạ

Be first to comment

Your name

Your email Website

Your message

Top