Bố trí điểm ra thực địa bằng máy toàn đạc Nikon
3.3 (65.45%) 11 votes

Bình luận về bài viết

Top