Hướng dẫn tải ảnh từ Google Earth đúng hệ tọa độ VN2000
3.4 (68.89%) 18 votes

Bình luận về bài viết

Top