Tạo khung bản đồ địa chính

Tạo khung bản đồ địa chính trong TMV.map 1. Giới thiệu Tạo khung bản đồ là tạo khung để chứa bản đồ bao gồm: viền khung, các điểm chia tọa độ, thanh tỉ lệ, bảng ghi chi tiết thông tin của các nhãn thửa nhỏ và các thông tin như ngày tháng, tên cơ quan lập bản đồ, cơ quan kiểm tra và các thông tin liên quan khác trong quá trình lập bản đồ. 2. Trình tự thực hiện Để thực hiện tạo khung bản đồ, người sử dụng vào menu Bản đồ/Bản đồ địa chính/Tạo khung bản đồ, hiển thị giao diện:   Người dùng thực hiện: – Chọn loại khung bản đồ cần vẽ, mặc định là khung bản đồ gốc, có 5 loại khung bản đồ:  Khung bản đồ gốc. Khung bản đồ gốc theo đơn vị hành chính. Khung bản đồ địa chính.  Khung bản đồ địa chính (63 cm x 72 cm)  Khung bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính – Chọn tỉ lệ bản đồ phù hợp với bản vẽ hiện hành. khi chọn tỉ lệ này các số liệu (Dx, Dy) chiều rộng và chiều cao khung được thiết đặt vào các hộp tương ứng phù hợp với tỉ lệ bản đồ và loại khung bản đồ người sử dụng chọn. có thể sửa lại các số liệu này bằng cách nhập trực tiếp vào ô trương ứng. các số liệu trong ô này được tính theo đơn vị là cm thực tế trên bản đồ khi được in ra giấy. Kích nút Thuộc tính và Màu , để chọn các level và màu cho khung bản đồ được vẽ. – Chọn vào hộp Xoay khung 900 nếu muốn xoay khung ghi thông tin nhãn thửa nhỏ thành chiều dọc để bên phải. Nếu không được chọn thì khung này được đặt theo phương nằm ngang ở vị trí dưới bản đồ. – Chọn bản đồ. Nếu khung cho bản đồ gốc và bản đồ địa chính bạn có thể chọn bản đồ bằng cách nhấn vào nút Chọn bản đồ khi đó con trỏ chuột biến thành hình dấu thập hãy nhấn chuột vào một điểm trên bản đồ. khi đó chương trình sẽ tính được các tọa độ cho khung bản đồ, có thể kiểm tra trong hộp tọa độ góc tây bắc, đông nam. Ngoài ra đối với mọi kiểu khung bản đồ. Thông thường khi chọn bản đồ chỉ cần chọn một trong hai vị trí tây bắc hoặc đông nam đỉnh còn lại chương trình sẽ tự động tính và điền vào vị trí thích hợp dựa vào kích cỡ theo chiều rộng và chiều cao của khung bản đồ. Trong trường hợp người dùng muốn tự … Đọc tiếp Tạo khung bản đồ địa chính