Gán thuộc tính từ nhãn bản đồ địa chính

Gán thuộc tính từ nhãn bản đồ địa chính trong TMV.map Chức năng này làm nhiệm vụ tự động lấy thông tin từ các nhãn qui chủ trên bản đồ gán cho thửa tương ứng. Nhãn qui chủ phải được đặt bên trong thửa đất ( gốc nằm trong thửa) và là các đối tượng dạng Text, Text note. Trên thanh menu hệ thống chọn chức năng Bản đồ/Gán thông tin địa chính ban đầu/Gán dữ liệu từ nhãn. Hệ thống sẽ hiển thi giao diện như sau: Người dùng chọn thông tin cần gán, chọn thồn tin nào người dùng tích chọn vào ô trống bên cạnh tương ứng của thông tin đó. Sau đó chọn nút lệnh Nhập để thực hiện gán, hệ thống đưa ra thông báo kết quả gán thông tin như sau: Người dùng kích chọn OK, hệ thống hiển thi giao diện sau: Nếu người dùng không muốn xem các thửa không nhận được nhãn thì kích chọn No. nếu người dùng muốn xem thửa không nhận được nhãn thì kích chọn Yes, hiển thị giao diện sau: Người dùng có thể chọn tìm theo thửa thửa hoặc nhãn. Để di chuyển đến một thửa hoặc nhãn người dùng chọn << và >>. Hoặc phóng to, thu nhỏ đối tượng để sửa thông tin. Nếu người dùng kích vào nút lệnh Xem trên giao diện Gán dữ liệu từ nhãn hệ thống hiển thị giao diện Bảng thông tin thửa đất.      Bảng thông tin thửa đất này sẽ hiển thị các thông tin mà bạn vừa gán như sau:   Trên đây bạn có thể tìm kiếm thửa đất theo thông tin thuộc tính như sau: Nhập các thông tin tìm kiếm, kích nút Tìm, thửa đất đầu tiên trên danh sách thỏa mãn điều kiện tìm kiếm sẽ được chọn. Kích nút Tìm tiếp , tiếp tục tìm đến thửa tiếp theo trên danh sách với điều kiện tìm kiếm đã nhập trước đó.  Kích nút Kết thúc để thoát khỏi giao diện Đánh giá Bài viết mớiCách giao hội máy toàn đạc điện tử Sokkia (0) Giao hội máy toàn đạc điện tử (RESECTION) là khi các điểm gốc trên công trình ở xa khu xây dựng hoặc các cặp điểm bị vật cản dẫn tới không […] Posted in Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tửĐo đạc Hà Nội nhanh chóng, Công ty đo đạc Hà Nội chuẩn xác (0) Đây là một bài viết Quảng cáo về dịch vụ đo đạc chuyên nghiệp hàng đầu tại Hà Nội về tốc độ đo đạc vụ và chất lượng dịch vụ. Thật lòng là […] Posted in Dịch vụ Đo đạcCách … Đọc tiếp Gán thuộc tính từ nhãn bản đồ địa chính