Hoàn thành đơn hàng với 2 bước

Điền thông tin theo biểu mẫu 

Nhận điện thoại xác nhận từ tư vấn viên

Kết nối mọi khách hàng trên Toàn Quốc

Thông tin đặt hàng

ĐĂNG KÝ NGAY

CÔNG TY TNHH TRẮC ĐỊA LÊ LINH

We've got lots of goodies for you:

  • Thuê máy toàn đạc 
  • Thuê máy RTK - GPS 2 tần số
  • Dịch vụ bay chụp địa hình

Giá tốt từng ngày