Kiến thức Trắc Địa Công Trình

Quan trắc chuyển dịch công trình

Là sự thay đổi về vị trí trong không gian so với vị trí ban đầu của công trình. Chúng ta cần xét hai hiện tượng chủ yếu đó chính là Nhóm quan trắc chuyển dịch chính Chuyển dịch thẳng...

Kiến thức Trắc Địa Địa Chính

Quy trình thành lập bản đồ hiện trạng từ bản đồ địa chính

Feb 23, 2016
Quy trình thành lập bản đồ hiện trạng từ bản đồ địa chính Quy trình thành lập bản đồ hiện trạng từ bản đồ địa chính cấp xã được thực hiện theo các bước: Bước 1: Xây dựng thiết kế...

Hướng dẫn sử dụng

Các chức năng của phần mềm Famis

Phần mềm này có hai chức năng cơ bản nhất và hay dùng nhất đó chính là Các chức năng là việc với số liệu đo đạc mặt đất Các chức năng làm việc với bản đồ địa chính 1...
Tổng hợp Kiến Thức Trắc Địa
3.1 (62.22%) 81 votes

Bình luận về bài viết